18 Haziran 2016 Cumartesi

sitem / temenni

Kur'an ve İslam üzerine kelam ve mesai sarfedenler
"Kur'an'ın emrine bir kere olsun uyalım da haram
aylarda bari Müslümanlar bir nefes alsın" demediler ...
sözlü ve fiili katliama / arsızlığa / ahlaksızlığa / 
hırsızlığa ve kin ekmeye devam ettiler ...
Önce tv ulemâsı ve idareciler "kin kusmayı" "birbirini tekfir
etmeyi" "hurafe imalatını" bıraksalar "uhuvvet" "adalet"
"insana hürmet" üzerine sarf-ı kelam etseler
sanırım Ramazan Ayı biraz olsun sükûnetle geçer ...
Hiç umutlu değiliz ama gene de Ramazan-ı Mübârek
Alem-i İslam'ın huzuruna vesile olur inşallah ...

13 Ağustos 2013 Salı

Kur'an-ı kerim'de Mü'min - Kâfir Karşılaştırması (1)

KUR’AN-I KERİM’DE
MÜ’MİN – KÂFİR KARŞILAŞTIRMASI (1)
En’am Suresi (6) : 122


“Küfür içinde ölü iken kendisini diriltip, insanlar arasında kendisine verdiğimiz ışıkla yürüyen kimse, karanlıklarda kalıp çıkamayan kimse gibi olur mu? İşte inkârcılara yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir.”

En’âm Suresi (7) : 58


“Rabbinin buyruğu ile iyi toprağın bitkisi yetişir. Çorak toprak ise kavruk bitki çıkarır. Şükredecek topluluğa ayetlerimizi böyle açıklarız.”

Kaynak : Prof. Dr. Ömer Özsoy – Prof. Dr. İlhami Güler, Konularına Göre Kur’an (Sistematik Kur’an Fihristi) s.: 820, Fecr Yayınevi, Ankara – 2005


Yusuf Ulucan

16 Mayıs 2013 Perşembe

Qur'an says


And We have sent down to you (O Muhammad) the Books (this Qur’an) in truth, confirming the Scriptures (Books) that came before it and Muhaiminan  (trustworthy in highness and a witness) over it (old Scriptures) So judge among them by what Allah has revealed, and fallow not their vain desires, diverging away from the truth that has come to you. To each among you, We have prescribed a law and a clear way, If Allah had willed, He would have made you one nation, but that (He) may test you; so compete in good deeds. The return of you (all) is to Allah; then He will inform you about that in wich you used to differ.

The Noble Qur’an, Surah (5) al – Mâidah : 48


KÂİNATIN EFENDİSİ sallallahu aleyhi ve sellem


16 Şubat 2013 Cumartesi

KUR'AN-I KERİM BİLGİLERİ - 3 (Surelerin Cüzlere Dağılımı)


MUSHAF’TA SURELERİN CÜZLERE DAĞILIMI
1.     CÜZ
FATİHA SURESİ                           (1)                             1 – 7  
BAKARA SURESİ                         (2)                             1 – 141
2.     CÜZ
BAKARA SURESİ                         (2)                             142 – 252
3.     CÜZ
BAKARA SURESİ                         (2)                             253 – 286
AL-İ İMRAN SURESİ                   (3)                             1 – 91
4.     CÜZ
AL-İ İMRAN SURESİ                   (3)                             92 – 200
NİSA SURESİ                                 (4)                             1 – 23
5.     CÜZ
NİSA SURESİ                                 (4)                             24 – 147
6.     CÜZ
NİSA SURESİ                                 (4)                             148 – 176
MAİDE SURESİ                             (5)                             1 – 82
7.     CÜZ
MAİDE SURESİ                             (5)                             83 – 120
EN’AM SURESİ                             (6)                             1 – 110
8.     CÜZ
EN’AM SURESİ                             (6)                             111 – 165
A’RAF SURESİ                               (7)                             1 – 87
9.     CÜZ
A’RAF SURESİ                               (7)                             88 – 206
ENFAL SURESİ                             (8)                             1 – 40
10.                      CÜZ
ENFAL SURESİ                             (8)                             41 – 75
TEVBE SURESİ                             (9)                             1 – 93
11.                      CÜZ
TEVBE SURESİ                             (9)                             94 – 129
YUNUS SURESİ                             (10)                          1 – 109
HÛD SURESİ                                  (11)                          1 – 5
12.                      CÜZ
HÛD SURESİ                                  (11)                          6 – 123
YUSUF SURESİ                              (12)                          1 – 52
13.                      CÜZ
YUSUF SURESİ                              (12)                          53 – 111
RA’D SURESİ                                 (13)                          1 – 43
İBRAHİM SURESİ                        (14)                          1 – 52

14.                      CÜZ
HİCR SURESİ                                 (15)                          1 – 99
NAHL SURESİ                               (16)                          1 – 128
15.                      CÜZ
İSRA SURESİ                                 (17)                          1 – 111
KEHF SURESİ                                (18)                          1 – 74
16.                      CÜZ
KEHF SURESİ                                (18)                          75 – 110
MERYEM SURESİ                         (19)                          1 – 98
TAHA SURESİ                               (20)                          1 – 135
17.                      CÜZ
ENBİYA SURESİ                           (21)                          1 – 112
HACC SURESİ                               (22)                          1 – 78
18.                      CÜZ
MÜ’MİNÛN SURESİ                    (23)                          1 – 118
NÛR SURESİ                                  (24)                          1 – 64
FURKAN SURESİ                         (25)                          1 – 20
19.                      CÜZ
FURKAN SURESİ                         (25)                          21 – 77
ŞUARÂ SURESİ                             (26)                          1 – 227
NEML SURESİ                               (27)                          1 – 55
20.                      CÜZ
NEML SURESİ                               (27)                          56 – 93
KASAS SURESİ                              (28)                          1 – 88
ANKEBUT SURESİ                      (29)                          1 -45
21.                      CÜZ
ANKEBUT SURESİ                      (29)                          46 – 69
RÛM SURESİ                                 (30)                          1 – 60
LOKMAN SURESİ                         (31)                          1 – 34
SECDE SURESİ                             (32)                           1 – 30
AHZAB SURESİ                            (33)                          1 – 30
22.                      CÜZ
AHZAB SURESİ                            (33)                          31 – 73
SEBE SURESİ                                (34)                          1 – 54
FÂTIR SURESİ                              (35)                          1 – 45
YÂSİN SURESİ                              (36)                          1 – 27
23.                      CÜZ
YÂSİN SURESİ                              (36)                          28 – 83
SAFFÂT SURESİ                           (37)                          1 – 182
SÂD SURESİ                                   (38)                          1 – 88
ZÜMER SURESİ                            (39)                          1 – 31
24.                      CÜZ
ZÜMER SURESİ                            (39)                          32 – 75
MÜ’MİN SURESİ                          (40)                          1 – 85
FUSSİLET SURESİ                        (41)                          1 – 46
25.                      CÜZ
FUSSİLET SURESİ                        (41)                          47 – 54
ŞÛRA SURESİ                                (42)                          1 – 53
ZUHRUF SURESİ                          (43)                          1 – 89
DUHÂN SURESİ                           (44)                          1 – 59
CÂSİYE SURESİ                            (45)                          1 – 32
26.                      CÜZ
CÂSİYE SURESİ                            (45)                          33 – 37
AHKÂF SURESİ                            (46)                          1 – 35
MUHAMMED SURESİ                (47)                          1 – 37
FETİH SURESİ                              (48)                          1 – 29
HUCÛRÂT SURESİ                      (49)                          1 – 18
KÂF SURESİ                                   (50)                          1 – 45
ZÂRİYÂT SURESİ                         (51)                          1 – 30
27.                      CÜZ
ZÂRİYÂT SURESİ                         (51)                          31 – 60
TÛR SURESİ                                  (52)                          1 – 49
NECM SURESİ                              (53)                          1 – 62
KAMER SURESİ                           (54)                          1 – 55
RAHMAN SURESİ                        (55)                          1 – 78
VÂKIÂ SURESİ                              (56)                          1 – 96
HADÎD SURESİ                             (57)                          1 – 29
28.                      CÜZ
MÜCADELE SURESİ                   (58)                          1 – 22
HAŞR SURESİ                                (59)                          1 – 24
MÜMTEHİNE SURESİ                (60)                          1 – 13
SAFF SURESİ                                 (61)                          1 – 14
CUMUA SURESİ                           (62)                          1 – 11
MÜNÂFİKÛN SURESİ                 (63)                          1 – 11
TEĞÂBUN SURESİ                      (64)                          1 – 18
TALAK SURESİ                             (65)                          1 – 12
TAHRÎM SURESİ                          (66)                          1 – 12
29.                      CÜZ
MÜLK SURESİ                               (67)                          1 – 30
KALEM SURESİ                            (68)                          1 – 52
HÂKKA SURESİ                            (69)                          1 – 52
MEÂRİC SURESİ                          (70)                          1 – 44
NÛH SURESİ                                  (71)                          1 – 28
CİN SURESİ                                    (72)                          1 – 28
MÜZZEMMİL SURESİ                (73)                          1 – 20
MÜDDESSİR SURESİ                  (74)                          1 – 56
KIYÂME SURESİ                          (75)                          1 – 40
İNSÂN SURESİ                              (76)                          1 – 31
MÜRSELÂT SURESİ                    (77)                          1 – 50
30.                      CÜZ
NEBE SURESİ                               (78)                          1 – 40
NÂZİÂT SURESİ                           (79)                          1 – 46
ABESE SURESİ                             (80)                          1 – 42
TEKVÎR SURESİ                           (81)                          1 – 29
İNFİTÂR SURESİ                          (82)                          1 – 19
MUTAFFİFÎN SURESİ                 (83)                          1 – 36
İNŞİKÂK SURESİ                          (84)                          1 – 25
BURÛC SURESİ                            (85)                          1 – 22
TÂRIK SURESİ                              (86)                          1 – 17
A’LÂ SURESİ                                  (87)                          1 – 19
ĞÂŞİYE SURESİ                            (88)                          1 – 26
FECR SURESİ                                (89)                          1 – 30
BELED SURESİ                             (90)                          1 – 20
ŞEMS SURESİ                                (91)                          1 – 15
LEYL SURESİ                                 (92)                          1 – 21
DUHÂ SURESİ                               (93)                          1 – 11
İNŞİRAH SURESİ                         (94)                           1 – 8
TÎN SURESİ                                     (95)                          1 – 8
‘ALAK SURESİ                               (96)                          1 – 19
KADR SURESİ                               (97)                          1 – 5
BEYYİNE SURESİ                        (98)                          1 – 8
ZİLZÂL SURESİ                             (99)                          1 – 8
‘ÂDİYÂT SURESİ                          (100)                                   1 – 11
KÂRİA SURESİ                              (101)                                   1 – 11
TEKÂSÜR SURESİ                        (102)                                   1 – 8
‘ASR SURESİ                                  (103)                                   1 – 3
HÜMEZE SURESİ                         (104)                                   1 – 9
FÎL SURESİ                                     (105)                                   1 – 5
KUREYŞ SURESİ                          (106)                                   1 – 4
MÂÛN SURESİ                              (107)                                   1 – 7
KEVSER SURESİ                          (108)                                   1 – 3
KÂFİRÛN SURESİ                        (109)                                   1 – 6
NASR SURESİ                                (110)                                   1 – 3
LEHEB SURESİ                             (111)                                   1 – 5
İHLAS SURESİ                               (112)                                   1 – 4
FELAK SURESİ                             (113)                                   1 – 5
NÂS SURESİ                                   (114)                                   1 – 6