18 Haziran 2016 Cumartesi

sitem / temenni

Kur'an ve İslam üzerine kelam ve mesai sarfedenler
"Kur'an'ın emrine bir kere olsun uyalım da haram
aylarda bari Müslümanlar bir nefes alsın" demediler ...
sözlü ve fiili katliama / arsızlığa / ahlaksızlığa / 
hırsızlığa ve kin ekmeye devam ettiler ...
Önce tv ulemâsı ve idareciler "kin kusmayı" "birbirini tekfir
etmeyi" "hurafe imalatını" bıraksalar "uhuvvet" "adalet"
"insana hürmet" üzerine sarf-ı kelam etseler
sanırım Ramazan Ayı biraz olsun sükûnetle geçer ...
Hiç umutlu değiliz ama gene de Ramazan-ı Mübârek
Alem-i İslam'ın huzuruna vesile olur inşallah ...

13 Ağustos 2013 Salı

Kur'an-ı kerim'de Mü'min - Kâfir Karşılaştırması (1)

KUR’AN-I KERİM’DE
MÜ’MİN – KÂFİR KARŞILAŞTIRMASI (1)
En’am Suresi (6) : 122


“Küfür içinde ölü iken kendisini diriltip, insanlar arasında kendisine verdiğimiz ışıkla yürüyen kimse, karanlıklarda kalıp çıkamayan kimse gibi olur mu? İşte inkârcılara yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir.”

En’âm Suresi (7) : 58


“Rabbinin buyruğu ile iyi toprağın bitkisi yetişir. Çorak toprak ise kavruk bitki çıkarır. Şükredecek topluluğa ayetlerimizi böyle açıklarız.”

Kaynak : Prof. Dr. Ömer Özsoy – Prof. Dr. İlhami Güler, Konularına Göre Kur’an (Sistematik Kur’an Fihristi) s.: 820, Fecr Yayınevi, Ankara – 2005


Yusuf Ulucan

7 Ağustos 2013 Çarşamba

BİR SİYASET ADAMI OLARAK MUHSİN YAZICIOĞLU


TÜRK SİYASETİNDE
DİK DURUŞUN SEMBOLÜ

 MUHSİN YAZICIOĞLU


Türk siyaset ve düşünce tarihinin sembol isimlerinden ve son otuz beş yılın en etkin / çok farklı toplum önderlerinden biri de şehid Genel Başkan merhum Muhsin Yazıcıoğlu’dur.

Tarih ve insanlık O’nu önce Müslüman – Türk Milletinin komünizm, imansızlık, bölücülük ve karanlık hesaplar gibi belalardan korunması için çabalayan, yüksek ideallerin savunucusu bir gençlik öncüsü; sonra apoletli darbecilerin ülkenin istikbaline hükmettiği dönemde yıllarca “suçsuz ama elleri ayakları prangalı mazlum bir mahkûm” olarak tanıdı.

Merhum Genel Başkan 3 Ağustos 1992’de yaptığı Milli Mutabakat Çağrısı ve 19 Ocak 1993’de bir grup arkadaşıyla başlattığı Büyük Birlik Yürüyüşü ile alışılagelmiş anlayış ve teamüllerden farklı bir liderlik ve siyaset örneği sergilemiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu, Anadolu’nun bağrından filiz vermiş ve genetiği bozulmamış bir siyaset adamı idi. 

İmanını ve siyasi istikbalini mason localarına, sermaye gruplarına, kartel medyasına ve küresel güçlere ipotek vermemiş, müstevlilerden izin ve icazet alma gereği duymamıştır.

Bu hususu kendine has üslubu ile “Benim sağımda, solumda, önümde, arkamda milletimden başka kimsem yoktur. Hiçbir yerden izin ve destek almam. Yalnızca milletimin desteğini isterim.” Şeklinde netleştirmişti.

Muhsin Yazıcıoğlu idealleri, programı ve projeleri ile de özgün ve benzersiz bir toplum önderi idi.

Hedefi ve hayali: “Kürt, Türkmen, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni, başörtülü, başörtüsüz herkesin ve bir kilimin desenleri olarak gördüğü Anadolu insanının birlik ve dirlik içinde, doğduğu yerde doyarak hür ve saygın yaşaması” idi.

Manevi dayanağı: Kur’an-ı Azimüşşan, gayesi: İ’lây-ı Kelimetullah, rüyası: Nizam-ı Âlem, referansı ise “Ben görevimi yaparım, gerisi Allah’a aittir” diyen Celaleddin Harzemşah idi.

Muhsin Yazıcıoğlu bir platformda söylediklerini başka bir ortamda nakzeden, rüzgâra göre yön belirleyen ve kabuk değiştiren politikacılardan değildi.

“Dik duracağız, düz yürüyeceğiz ve bir saniyesine bile hâkim olamadığımız bir hayat için fırıldak olmayacağız” der, yol arkadaşlarına ve alperenlerine de bunu tenbih ederdi.

Muhsin Yazıcıoğlu sıkıyı görünce ortalıktan sıvışan veya tırışkadan efelenen ucuz politikacılardan değildi. Haksızlıklar ve yanlışlıklar karşısında pahası / bedeli ne olursa olsun haktan ve doğruluktan yana tavır alırdı.

Nitekim post-modern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinde “Ben namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam” diyerek, hafızalardan silinmeyecek bir duruş ortaya koymuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu erişilemez, ulaşılamaz, yanına yaklaşılamaz mağrur ve kibirli politikacılardan değildi. En karşıt görüşlü bir üniversite öğrencisi, reddedilme, tartaklanma/coplanma korkusu taşımadan rahatça O’nun karşısına çıkar, eleştirilerini isteklerini dile getirebilirdi. 

Bir vatandaş kendisinden bir talepte bulunduğunda “kime oy verdinse ondan iste” demezdi.

Toplumsal problemlere duyarsız veya krizlerden parsa toplamayı amaç edinmiş siyasetçilerden değildi. Nerede bir problem varsa Muhsin Yazıcıoğlu,  arkadaşlarıyla oraya koşar, sorunları çözmeye, acıları paylaşmaya gayret ederdi.

 Mesela 17 Ağustos Depremi’nde Adapazarı’nda kurulan çadırda bizzat kendisi, arkadaşları ve alperenleri günlerce depremzedelere hizmet etmişlerdir.

Başkaları yarım kiloluk un veya dört yüz gramlık makarna paketinin üzerine büyük harflerle “falanca partinin / kuruluşun halkımıza ücretsiz yardımıdır… Biz halkımızın yanındayız… “ gibi reklam ve riya kokan gösteriler yaparken Muhsin Yazıcıoğlu ve alperenleri sessizce ve samimiyetle depremzedelerin acılarını paylaşmışlardır.

Keza şehadetinden sonra alperenlerin ve sevenlerinin katkılarıyla Pakistan’lı felaketzede Müslümanlar için yaptırılan köyler böyle halis ve samimi bir davranışın neticesi olmuştur.

Muhsin Yazıcıoğlu, arkasında devletin hazinesi, emrinde –elektriği olmayan köylere buzdolabı dağıtan- valileri olmaksızın bir yandan adaletsiz seçim kanunu, küresel güçlerin bölgede kopardığı fırtınalar ve maddi imkânsızlıklarla uğraşırken, öte yandan milletinin birliği, dirliği, güvenliği, özgürlüğü ve refahı için yoğun mesai içine girmiş ve bugün birçokları tarafından kopyalanan / tırtıklanan projeler hazırlamış ve milletinin vicdanına havale etmiştir.

Kürt, Türkmen, Laz, Çerkez… Alevi, Sünni, sağcı, solcu, partili, partisiz herkesin, her mezhep ve her meşrep mensubunun ortak şehadetiyle “Muhsin Yazıcıoğlu adam gibi adamdı ve Allah’ın en sadık kullarından biriydi.”

Şehid Genel Başkan ve Büyük Birlik İdealinin Ebedi Siyasi Lideri Muhsin Yazıcıoğlu “halktan, adaletten ve devletten alacaklı olarak huzur-u ilahiye giden” tek siyaset adamıdır.

O’nu hiç unutmayacağız ve unutturmayacağız
Hep rahmetle ve hep hasretle anacağız.


YUSUF ULUCAN


                


16 Mayıs 2013 Perşembe

Qur'an says


And We have sent down to you (O Muhammad) the Books (this Qur’an) in truth, confirming the Scriptures (Books) that came before it and Muhaiminan  (trustworthy in highness and a witness) over it (old Scriptures) So judge among them by what Allah has revealed, and fallow not their vain desires, diverging away from the truth that has come to you. To each among you, We have prescribed a law and a clear way, If Allah had willed, He would have made you one nation, but that (He) may test you; so compete in good deeds. The return of you (all) is to Allah; then He will inform you about that in wich you used to differ.

The Noble Qur’an, Surah (5) al – Mâidah : 48


KÂİNATIN EFENDİSİ sallallahu aleyhi ve sellem


16 Şubat 2013 Cumartesi

KUR'AN-I KERİM BİLGİLERİ - 3 (Surelerin Cüzlere Dağılımı)


MUSHAF’TA SURELERİN CÜZLERE DAĞILIMI
1.     CÜZ
FATİHA SURESİ                           (1)                             1 – 7  
BAKARA SURESİ                         (2)                             1 – 141
2.     CÜZ
BAKARA SURESİ                         (2)                             142 – 252
3.     CÜZ
BAKARA SURESİ                         (2)                             253 – 286
AL-İ İMRAN SURESİ                   (3)                             1 – 91
4.     CÜZ
AL-İ İMRAN SURESİ                   (3)                             92 – 200
NİSA SURESİ                                 (4)                             1 – 23
5.     CÜZ
NİSA SURESİ                                 (4)                             24 – 147
6.     CÜZ
NİSA SURESİ                                 (4)                             148 – 176
MAİDE SURESİ                             (5)                             1 – 82
7.     CÜZ
MAİDE SURESİ                             (5)                             83 – 120
EN’AM SURESİ                             (6)                             1 – 110
8.     CÜZ
EN’AM SURESİ                             (6)                             111 – 165
A’RAF SURESİ                               (7)                             1 – 87
9.     CÜZ
A’RAF SURESİ                               (7)                             88 – 206
ENFAL SURESİ                             (8)                             1 – 40
10.                      CÜZ
ENFAL SURESİ                             (8)                             41 – 75
TEVBE SURESİ                             (9)                             1 – 93
11.                      CÜZ
TEVBE SURESİ                             (9)                             94 – 129
YUNUS SURESİ                             (10)                          1 – 109
HÛD SURESİ                                  (11)                          1 – 5
12.                      CÜZ
HÛD SURESİ                                  (11)                          6 – 123
YUSUF SURESİ                              (12)                          1 – 52
13.                      CÜZ
YUSUF SURESİ                              (12)                          53 – 111
RA’D SURESİ                                 (13)                          1 – 43
İBRAHİM SURESİ                        (14)                          1 – 52

14.                      CÜZ
HİCR SURESİ                                 (15)                          1 – 99
NAHL SURESİ                               (16)                          1 – 128
15.                      CÜZ
İSRA SURESİ                                 (17)                          1 – 111
KEHF SURESİ                                (18)                          1 – 74
16.                      CÜZ
KEHF SURESİ                                (18)                          75 – 110
MERYEM SURESİ                         (19)                          1 – 98
TAHA SURESİ                               (20)                          1 – 135
17.                      CÜZ
ENBİYA SURESİ                           (21)                          1 – 112
HACC SURESİ                               (22)                          1 – 78
18.                      CÜZ
MÜ’MİNÛN SURESİ                    (23)                          1 – 118
NÛR SURESİ                                  (24)                          1 – 64
FURKAN SURESİ                         (25)                          1 – 20
19.                      CÜZ
FURKAN SURESİ                         (25)                          21 – 77
ŞUARÂ SURESİ                             (26)                          1 – 227
NEML SURESİ                               (27)                          1 – 55
20.                      CÜZ
NEML SURESİ                               (27)                          56 – 93
KASAS SURESİ                              (28)                          1 – 88
ANKEBUT SURESİ                      (29)                          1 -45
21.                      CÜZ
ANKEBUT SURESİ                      (29)                          46 – 69
RÛM SURESİ                                 (30)                          1 – 60
LOKMAN SURESİ                         (31)                          1 – 34
SECDE SURESİ                             (32)                           1 – 30
AHZAB SURESİ                            (33)                          1 – 30
22.                      CÜZ
AHZAB SURESİ                            (33)                          31 – 73
SEBE SURESİ                                (34)                          1 – 54
FÂTIR SURESİ                              (35)                          1 – 45
YÂSİN SURESİ                              (36)                          1 – 27
23.                      CÜZ
YÂSİN SURESİ                              (36)                          28 – 83
SAFFÂT SURESİ                           (37)                          1 – 182
SÂD SURESİ                                   (38)                          1 – 88
ZÜMER SURESİ                            (39)                          1 – 31
24.                      CÜZ
ZÜMER SURESİ                            (39)                          32 – 75
MÜ’MİN SURESİ                          (40)                          1 – 85
FUSSİLET SURESİ                        (41)                          1 – 46
25.                      CÜZ
FUSSİLET SURESİ                        (41)                          47 – 54
ŞÛRA SURESİ                                (42)                          1 – 53
ZUHRUF SURESİ                          (43)                          1 – 89
DUHÂN SURESİ                           (44)                          1 – 59
CÂSİYE SURESİ                            (45)                          1 – 32
26.                      CÜZ
CÂSİYE SURESİ                            (45)                          33 – 37
AHKÂF SURESİ                            (46)                          1 – 35
MUHAMMED SURESİ                (47)                          1 – 37
FETİH SURESİ                              (48)                          1 – 29
HUCÛRÂT SURESİ                      (49)                          1 – 18
KÂF SURESİ                                   (50)                          1 – 45
ZÂRİYÂT SURESİ                         (51)                          1 – 30
27.                      CÜZ
ZÂRİYÂT SURESİ                         (51)                          31 – 60
TÛR SURESİ                                  (52)                          1 – 49
NECM SURESİ                              (53)                          1 – 62
KAMER SURESİ                           (54)                          1 – 55
RAHMAN SURESİ                        (55)                          1 – 78
VÂKIÂ SURESİ                              (56)                          1 – 96
HADÎD SURESİ                             (57)                          1 – 29
28.                      CÜZ
MÜCADELE SURESİ                   (58)                          1 – 22
HAŞR SURESİ                                (59)                          1 – 24
MÜMTEHİNE SURESİ                (60)                          1 – 13
SAFF SURESİ                                 (61)                          1 – 14
CUMUA SURESİ                           (62)                          1 – 11
MÜNÂFİKÛN SURESİ                 (63)                          1 – 11
TEĞÂBUN SURESİ                      (64)                          1 – 18
TALAK SURESİ                             (65)                          1 – 12
TAHRÎM SURESİ                          (66)                          1 – 12
29.                      CÜZ
MÜLK SURESİ                               (67)                          1 – 30
KALEM SURESİ                            (68)                          1 – 52
HÂKKA SURESİ                            (69)                          1 – 52
MEÂRİC SURESİ                          (70)                          1 – 44
NÛH SURESİ                                  (71)                          1 – 28
CİN SURESİ                                    (72)                          1 – 28
MÜZZEMMİL SURESİ                (73)                          1 – 20
MÜDDESSİR SURESİ                  (74)                          1 – 56
KIYÂME SURESİ                          (75)                          1 – 40
İNSÂN SURESİ                              (76)                          1 – 31
MÜRSELÂT SURESİ                    (77)                          1 – 50
30.                      CÜZ
NEBE SURESİ                               (78)                          1 – 40
NÂZİÂT SURESİ                           (79)                          1 – 46
ABESE SURESİ                             (80)                          1 – 42
TEKVÎR SURESİ                           (81)                          1 – 29
İNFİTÂR SURESİ                          (82)                          1 – 19
MUTAFFİFÎN SURESİ                 (83)                          1 – 36
İNŞİKÂK SURESİ                          (84)                          1 – 25
BURÛC SURESİ                            (85)                          1 – 22
TÂRIK SURESİ                              (86)                          1 – 17
A’LÂ SURESİ                                  (87)                          1 – 19
ĞÂŞİYE SURESİ                            (88)                          1 – 26
FECR SURESİ                                (89)                          1 – 30
BELED SURESİ                             (90)                          1 – 20
ŞEMS SURESİ                                (91)                          1 – 15
LEYL SURESİ                                 (92)                          1 – 21
DUHÂ SURESİ                               (93)                          1 – 11
İNŞİRAH SURESİ                         (94)                           1 – 8
TÎN SURESİ                                     (95)                          1 – 8
‘ALAK SURESİ                               (96)                          1 – 19
KADR SURESİ                               (97)                          1 – 5
BEYYİNE SURESİ                        (98)                          1 – 8
ZİLZÂL SURESİ                             (99)                          1 – 8
‘ÂDİYÂT SURESİ                          (100)                                   1 – 11
KÂRİA SURESİ                              (101)                                   1 – 11
TEKÂSÜR SURESİ                        (102)                                   1 – 8
‘ASR SURESİ                                  (103)                                   1 – 3
HÜMEZE SURESİ                         (104)                                   1 – 9
FÎL SURESİ                                     (105)                                   1 – 5
KUREYŞ SURESİ                          (106)                                   1 – 4
MÂÛN SURESİ                              (107)                                   1 – 7
KEVSER SURESİ                          (108)                                   1 – 3
KÂFİRÛN SURESİ                        (109)                                   1 – 6
NASR SURESİ                                (110)                                   1 – 3
LEHEB SURESİ                             (111)                                   1 – 5
İHLAS SURESİ                               (112)                                   1 – 4
FELAK SURESİ                             (113)                                   1 – 5
NÂS SURESİ                                   (114)                                   1 – 6